page_banner

Sigurimi i cilësisë

Sigurimi i cilësisë

Ne kujtojmë gjithmonë se cilësia është arsyeja që klientët të zgjedhin DaHe, por edhe baza e mbijetesës dhe zhvillimit të DaHe

Politika e Cilësisë

Cilësia së pari, Vazhdoni të përmirësoheni;

Përmirësimi i vazhdueshëm, kënaqësia e klientit

Wedding rings in hands
Professional 3D type render of 100 percent in red white colors. Available in XXXL resolution

Objektivat e Cilësisë

Norma e kualifikuar e produkteve të gatshme arriti në 100%;

Shkalla e kënaqësisë së klientit arrin në 100%

Kontrolli i Cilësisë

Kompania Dahe ka departamentin e vet të kontrollit të cilësisë, prokurimin, prodhimin, shitjen dhe shërbimin pas shitjes secila lidhje në përputhje me kërkesat e sistemit të menaxhimit të cilësisë së kompanisë dhe kontrollin e cilësisë, të sigurojë që çdo lidhje të ketë personel të kontrollit të cilësisë dhe kontrollit të cilësisë me kohë të plotë. dhomë, dhe për të regjistruar, analizuar, etj, aktivitetet cilësore për të siguruar që kontrolli i cilësisë së gjurmueshmërisë.

The quality control
ISO 9001 standard for quality management of organizations with an auditor or manager in background

Certifikimi i Sistemit të Cilësisë

DaHe ka kaluar certifikimin ISO9001 të sistemit të menaxhimit të cilësisë;

Certifikimi CE i Bashkimit Evropian