page_banner

Kokë vafere

  • Wafer head Self-Drilling Screws

    Vida vetë-shpuese me kokë vaferi

    Vida vetëshpuese e kokës së vaferit në përgjithësi ka dy materiale: çelik karboni dhe çelik inox 410.Kokë vaferi Vidë vetëshpuese me lartësi të reduktuar të kokës.Kjo lartësi e reduktuar e kokës i jep asaj karakteristika të veçanta: 1: Shmangon ndërhyrjet me elementët lëvizës. Për përdorim në fiksime ku kërkohet një shpërndarje e barabartë e presionit, pa nevojën e montimit të rondele shtesë të sheshta dhe pa dalë jashtë tepërt koka: 2: Finizim estetik pasi vida rrumbullakoset dhe fshihet pas instalimit...